Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.

 

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
                                            
                                                   
Jaargang 74, nummer 6                              september - 15 oktober 2023

 Kerkdiensten 
Zo.    3 sept. 10.00 uur Ds. M. Gaastra, Zwollle, coll. Kerk in Actie Werelddiaconaat september
Zo.  10 sept. 10.00 uur

 
Tentdienst SOW, ds. E. van Veen, Thema “Update”, muzikale begeleiding van muzikanten en zangers van de plaatselijke kerken, coll. PKN kinderen en jongeren
Zo.  17 sept. 10.00 uur Mevr. T. Zijlstra, Startdienst, thema ‘VerduurSamen’, m.m.v. Con Amore, coll. Kerk in Actie Werelddiaconaat september
Zo.  24 sept. 10.00 uur Ds. R. Gosker, de Wijk, coll. Kerk in Actie Vredesweek
Zo.    1 okt. 10.00 uur Ds. E. van Veen, PKN Kerk & Israël
Zo.    8 okt. 10.00 uur Ds. E. van Veen
coll. PKN Missionairwerk oktober
Zo.  15 okt. 10.00 uur Mevr. ds. L. Jansen, Hoogeveen
       
      Na alle diensten is er koffie en thee

 
ORDE VAN DIENST
voor de 1 e zondag van de herfst
in de PG-Ruinerwold-Blijdenstein

24 september 2023
Vredeszondag

 

 
De kerk van pastoor Jacobus Burgmeijer (1812- 1895):
‘Engel zijner Joodse omgeving‘

Orgelspel en kerkklok
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 86: 1
Begroeting en drempelgebed:

V.: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: U die ons kent, U die ons hoort en weet wat in ons leeft,
A: U DIE ONS GESCHAPEN HEEFT NAAR UW BEELD,
V: U die ons leert hoe mensen voor elkaar te winnen,
A: BRENG AAN HET LICHT DE MENSEN DIE WIJ KUNNEN ZIJN

Vervolg aanvangslied: Psalm 86:2
Kyrië: na de woorden ‘Daarom bidden wij’: K2

Glorialied: Lied 1008:3
D I E N S T V A N H E T W O O R D
Zondaggebed
De Schrift gelezen en gezongen:

 Uit de sjabbatlezing van Rosh Hasjana: Genesis 21:1-20
 Antwoordlied: Lied 804
 Evangelielezing: Mattheus 6, 24-34
 Antwoordlied: Lied 538: 1 en 4

Toespraak en geloofsbelijdenis: Lied 868: 1,4 en 5

D I E N S T  V A N  G A V E N  E N  G E B E D E N
Dank- en voorbeden
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 1014
Zegen
 

 
Pastoraat: Pastoraat:

Bel vooral met de predikant ds. Eric van Veen of met iemand van het ouderlingenteam, als u daar behoefte aan heeft. 
Contact met de kerk
 
 
Snelheidsbeperking Snelheidsbeperking

Doordat er met een te hoge snelheid wordt gereden, zondags en door de week, vanaf Blijdenstein naar de parkeerplaats van de kerk en woningen Blijdenstein 2 en 5 ontstaan er constant gaten in de strampel.
Naast dat dit vervelend en onveilig is voor fietsers betekent dit ook dat de tuinploeg doorlopend deze gaten moet dichten en opvullen.
Recent is er een bord geplaatst wat aangeeft een maximumsnelheid van 15 km, dit betekent STAPVOETS rijden.
Dringend verzoek om u aan de toegestane snelheid te houden!
 
Blik op de kerk Blik op de kerk



Wandeling uitgezet door Henk van Netten.
 
lees meer »
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

                                                                                             zie hier   
 
Disclaimer Disclaimer

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.

 
 
 
 

Dienst met ds. E. van Veen
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Vergadering Ouderlingen
datum en tijdstip 02-10-2023 om 19.30 uur
meer details

Vergadering Kerkrentmeesters
datum en tijdstip 03-10-2023 om 9.30 uur
meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 04-10-2023 om 13.30 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppas



Diensten luisteren 
 
Contact met de kerk









Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.