Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.

 

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
                                            
                                                                
Jaargang 74, nr. 2                                     26 febr. t/m 2 april 2023
Zo. 26 febr. 10.00 uur Ds. E. van Veen, 1e zondag 40dagentijd,
40dagencollecte Kerk in Actie
koffie en thee na de dienst
Zo.   5 mrt. 10.00 uur Tetsje Zijlstra, m.m.v. Con Amore
coll. Kerk in Actie Voorjaarszending
Zo. 12 mrt. 10.00 uur Ds. E. van Veen,
coll. Kerk in Actie Binnenlands diaconaat, koffie en thee na de dienst
Zo. 19 mrt. 10.00 uur Ds. B. van den Brink-Smit, de Wijk
coll. PKN Missionairwerk
Zo. 26 mrt. 10.00 uur Ds. L. Karelse, Meppel, 40dagencollecte
Kerk in Actie, koffie en thee na de dienst
Zo.   2 apr. 10.00 uur Tetsje Zijlstra, Palmpasen
coll. PKN kinderen en jongeren Palmpasen
       

Liturgie voor de dienst op 19 maart 2023 te Blijdenstein
4e zondag van de Veertig-dagen
Voorganger: Barbara v.d. Brink-Smit              
organist: Harry Bosman


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 122 vers 1  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij…’

Begroeting:
V:         Onze hulp is de naam van de Eeuwige
A:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:         U die ons kent, U die ons hoort en weet wat in ons leeft,
A:         U DIE ONS GESCHAPEN HEEFT NAAR UW BEELD
V:         U die ons leert hoe mensen voor elkaar te winnen
A:         BRENG AAN HET LICHT DE MENSEN DIE WIJ KUNNEN ZIJN.
Drempelgebed
Zingen:                        Psalm 122 verzen 2 en 3                   

Projectlied: vers 1 Verander je mee? (melodie 536)
VERANDEREN?
Projectlied vers 2

Kyriegebed met 3 maal gezongen respons 367B
Zingen:                        Lied 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne…’

Gebed van de zondag
Eerste schriftlezing: 1 Samuël 16 : 1-13
Zingen:                        Lied 319 ‘Alles wat er geschreven staat…’

Tweede schriftlezing: Johannes 9:1-39
Zingen:                        Projectlied: Tasten wij vaak in den blinde.

Overdenking
Zingen:                        Lied 653 verzen 1, 2, 3, 4 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven…’

Dank- en voorbeden
Collecte: PKN Missionairwerk
Slotlied: lied 422 ‘Laat de woorden die wij hoorden…’
Wegzending en Zegen
Gemeente: Amen, Amen, Amen
 

 
Pastoraat: Pastoraat:

Bel vooral met de predikant (ds. Eric van Veen) of met iemand van het ouderlingenteam, als u daar behoefte aan heeft. 
Contact met de kerk
 
 
Vespers Veertigdagentijd Vespers Veertigdagentijd

Ook dit jaar willen we weer samen opgaan naar Pasen, door elke week samen een vesper te vieren. Van oudsher gaan in de kerk in deze periode bezinning en solidariteit hand in hand. Van oudsher is dit in de kerk een periode van bezinning. Elke zondag zijn wij deze periode bij een andere Rijkergemeente te gast.

26 februari: ds. Marc Boersma in Ruinen, aanvang 19.00 uur
Thema “Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”

05 maart: ds. Eric van Veen in Blijdenstein, aanvang 19.00 uur
Thema: “Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”

12 maart: ds. Betsy Nobel in IJhorst-De Wijk, aanvang 19.00 uur
Thema: “Ik heb dorst.”

19 maart: ds. Jan Muis in Berghuizen, aanvang 19.00 uur
Thema: “Vrouw zie daar uw zoon; zoon zie daar uw moeder.”

26 maart: ds. Frits Slothouber, De Kapel in Ruinerwold,
aanvang 19.00 uur.
Thema: “Voorwaar Ik zeg u, vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs.”

02 april: ds. E. van Veen, Koekange, aanvang 19.00 uur.
Kruiswoord: Het is volbracht.
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

                                                                                             zie hier   
 
Disclaimer Disclaimer

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.

 
 
 
 

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel,
datum en tijdstip 26-03-2023 om 10.00 uur
meer details

Vespers Veertigdagentijd ds. Frits Slothouber
datum en tijdstip 26-03-2023 om 19.00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-03-2023 om 19:30 uur
meer details

Dienst met Tetsje Zijlstra Palmpasen
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.