Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Wij zijn de Hervormde Gemeente te Ruinerwold. Wij zijn de Hervormde Gemeente te Ruinerwold.

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze gemeente kenmerkt zich door een eigentijdse geloofsbeleving met ruimte voor verschillen.

De kerkdiensten zijn op zondagmorgen, aanvang 10.00 uur.

Wij zijn een gastvrije gemeente en ontmoeten u graag in onze kerkdienst.

Voor kinderen beneden de 4 jaar kan er oppas worden geregeld in de Munnekeweer. U kunt dit aanvragen bij de dienstdoende ouderling.  Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen tijdens de kerkdienst meedoen met de Zondagsschool.

Onze kerk heeft een autodienst. Wij halen u graag op wanneer het vervoer naar de kerk voor u een probleem is!  U kunt zaterdags contact opnemen met de ouderling van dienst, 

*   De kerkdienst kunt u zondags rechtstreeks meekijken of beluisteren via de website   
     van ‘Hervormde Gemeente Ruinerwold’,
     zie: *KERKDIENST LIVE MEEKIJKEN > diensten beluisteren.
 Opgenomen kerkdiensten zie: >gearchiveerde uitzendingen.

Daarnaast wordt de kerkdienst opgenomen op een cd. Om die te beluisteren kunt u in de week na de kerkdienst contact opnemen met: Tetsje Zijlstra, tel: 0522-481616 of met Roelof Kuijer, tel: 06-12893240.

 
Hier staat onze kerk.

Hier staat onze kerk.

Buiten het dorp, op een verhoging in het landschap, tussen de weilanden, vlakbij de Wold Aa, half verscholen tussen het geboomte van Blijdenstein (vijf huizen en een kerk). De statige beukenlaan eindigt bij de restanten van de gracht rondom de kerk. Via een duivelsrooster op wat ooit een bruggetje is geweest betreedt u het stuk grond dat tot in de 19e eeuw het kerkhof was: een grazige open plek met wat hulstbosjes en … de kerk.

Voor de route:

lees meer »
 
Plattegrond interieur Plattegrond interieur
uit het boekje De Bartholomeüskerk Blijdenstein Ruinerwold van Zwaantje ten Have.
 
Kerkelijk erf Kerkelijk erf

Hier leest u meer over onze kerk.

De kerk staat samen met de pastorie en de kosterswoning op een prachtig kerkelijk erf op Blijdenstein.

Daar is ook ons verenigingsgebouw "De Munnekeweer". Hier worden de zondagsschool, de vergaderingen en bijeenkomsten gehouden en repeteert "Con Amore".
 

 

 

 

 

 


De Twaalf Apostelenboom, de grote rode beuk in de pastorietuin. 

Eigenlijk is het niet 1 boom, maar 12. Volgens deskundigen zijn de kleine beukentakken ongeveer 200 jaar geleden in een kringetje gepoot, In de periode 1850 en 1900 was het de gewoonte om aan tuinen iets wonderlijks mee te geven met een diepere symboliek.

Foto van Stichting Historie Ruinerwold.

Op Beeldbank Historie van Ruinerwold kunt u bij ‘zoeken’ invullen “kerk Blijdenstein” en vindt u een zeer groot aantal historische foto’s .

De apostelboom is ontstaan door het planten van twaalf rode beuken in een plantgat.

Twaalf is het getal van de stamvaders van Israël en als zodanig van het volk in zijn geheel. In de evangeliën zijn de twaalf discipelen (apostelen) de vaders van een nieuw volk, zij zullen op twaalf tronen zitten om de stammen van Israël te besturen 

Ook als tijdscategorie wijst het getal op een bepaalde totaliteit: twaalf maanden een jaar, twaalf uren een dag.  

 

 
Paneel met gedicht bij de Twaalf Apostelenboom Paneel met gedicht bij de Twaalf Apostelenboomgeplaatst op 18 mei 2017 op initiatief van taalschulte Bertus Mos. 
lees meer »
 
Verder over onze kerkelijke gemeente Verder over onze kerkelijke gemeente

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad waarin leden van de 3 colleges (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) en de predikant zitting hebben.
Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door een lid van ieder college en de predikant.

Verder zijn er mensen in onze gemeente actief in:
Commissie Eredienst, Commissie van Advies, Commissie Protestantse Kerk in Nederland, Commissie KerkinActie en voor Jongerenwerk.

Voor Vorming en Toerusting zijn er:
(Belijdenis-)catechese, (aangeboden door de Gereformeerde Kerk in Berghuizen), Gemeenteavond en onderwijs op school.

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold geeft 8x per jaar "Kerkespraak" uit.

Kapelgemeente
Onze gemeente heeft  988 leden (01-05-2021), waarvan ongeveer 60 leden behoren tot de Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold. De positie van de Hervormde Kapelgemeente is vastgelegd in de zogenaamde Plaatselijke Regeling. Daarin is onder andere bepaald dat namens het bestuur van de Kapel twee boventallige ambtsdragers, een ouderling en een diaken, deel uitmaken van onze kerkenraad. Deze ambtsdragers vertegenwoordigen de kerkenraad in de erediensten in het kerkgebouw van de Kapel.

In de commissie Samen Op Weg (SOW)  ook wel Kerk in Actie genoemd, worden de gezamenlijke activiteiten van onze kerk, de Hervormde Kapel Gemeente en de Gereformeerde Kerk georganiseerd.

 
Onze kerk op de website kerkfotografie Onze kerk op de website kerkfotografie
Prachtige foto's van onze kerk vindt u Kerkfotografie:
Hier onze Bartholomeuskerk.

We hopen dat ze u inderdaad inspireren om onze kerk te bezoeken om te genieten van het gebouw en haar prachtige omgeving. Misschien voor een moment  rust en bezinning. U bent van harte welkom.
 
Fotoboekje van onze kerk

Fotoboekje van onze kerk
Een boekje met foto's van onze Bartholomeüskerk. 
Het kost slechts € 15,00.
Er is een beperkte oplage.

Te verkrijgen bij Zwaantje ten Have.
 
Gedicht Gedicht
Kerk
Plaats om mensen te ontmoeten,
samenkomend tot Gods eer.
Waar de mensen God ontmoeten
in een warme, vertrouwde sfeer.
Om te bidden, om te zingen,
om te luist’ren met ontzag.
Los van de beslommeringen
en de waan van alledag.
 
Plaats om samen God te danken,
plaats waar hoop en liefde is.
Waar men zingt bij orgelklanken,
over Gods geheimenis.
Waar ’t geloof wordt uitgedragen
dat ons nieuwe krachten geeft.
Antwoord geeft op levensvragen
waar men zelf geen antwoord heeft.
 
Plaats om met elkaar te delen;
alle vreugde en verdriet.
Waar Gods troostrijk woord kan helen,
door de liefde die Hij biedt.
Plaats van dopen en van rouwen
waar God mensenliefde bindt.
Plaats van rust en van vertrouwen
voor ’t onrustig mensenkind.
 
Plaats waar mensen zich bezinnen,
Vroeger, nu en voor altijd.
Waar God ons voor Hem wil winnen,
ook al zijn we Hem soms kwijt.
’t Is het huis waar God wil tonen
dat Hij doorgaat met Zijn werk.
In ons hart daar wil Hij wonen,
Hij gebruikt daarvoor Zijn kerk.
 
Hans Cieremans.
http://www.hanscieremans.nl/
 
Blijdenstein binnen De Wolden Blijdenstein binnen De Wolden

Ruinerwold maakt deel uit van de gemeente De Wolden, gelegen in Zuid-West Drenthe.


De kerkelijke gemeente bestaat uit de dorpen Ruinerwold, Berghuizen en Oosteinde, en de buurtschappen Haakswold, Broekhuizen, De Weide, Kraloo, Weerwille, Buitenhuizen en Blijdenstein. (het gebied van de gemeente Ruinerwold die in 1998, de gemeentelijke herindeling in Drenthe, samen met de gemeenten De Wijk, Ruinen en Zuidwolde opging in de gemeente De Wolden.)

Andere kerken waartoe bewoners van Ruinerwold behoren zijn o.a.:

 
De Hervormde Gemeente te Ruinerwold maakt deel uit van de plaatselijke samenleving. De Hervormde Gemeente te Ruinerwold maakt deel uit van de plaatselijke samenleving.

Zij wil ook in die zin open gemeente zijn, dat plaatselijke contacten met instanties en personen buiten de kerkelijke gemeente zoveel mogelijk worden onderhouden door actief deel te nemen aan activiteiten.
De optocht en de tentdienst tijdens de feestweek; het Kerstrondje, de 4 mei herdenking enzovoort.  op allerlei manieren zijn we present.

We doen mee met het Kerstrondje. Zo kwam in 2010 onze Oude Engel in de kerk. Vanaf 2012 om de twee jaar was onze kerk in de weekenden van Hemelvaart en Pinksteren open voor het Pinksterthema geinspireerde kunst te laten zien. Ook in 2022 doen we weer mee. Dit alles onder het motto Feest van de Geest.
De kerk van Blijdenstein sluit niemand uit en wil op laagdrempelige manier voor mensen uit het dorp nadenken over levensvragen en een boodschap van vertrouwen brengen met de verhalen uit de Bijbel, rituelen en liederen.

 
De Bartholomeüskerk en haar omgeving

De Bartholomeüskerk en haar omgeving

De in 1921-1923 gerestaureerde kerk van Ruinerwold, welke restauratie geschiedde onder toezicht van het Rijksbureau voor Monumentenzorg, is ongetwijfeld een van de mooiste kerken van Drenthe geworden en het bezien waard! Wij willen dan ook ieder die ons dorp aandoet den raad geven een bezoek te brengen aan onze kerk onder geleide van den vriendelijken koster of diens vrouw." citaat uit 1926
 

Het kosterspaar Tetsje Zijlstra en Henk van Netten schreven over het ontstaan en de geschiedenis van onze kerk en de omgeving. De teksten vindt u in de verschillende onderdelen op deze site.
In 2007 beschreef Tetsje Zijlstra de kerk op Blijdenstein als volgt:

 

"Over het begin van de geschiedenis van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold is nog veel onduidelijk. Over bijvoorbeeld een klooster dat op Blijdenstein zou hebben gestaan en over de brand in het kerkgebouw waarover in de vele historische bespiegelingen wordt geschreven bestaat op zijn minst onduidelijkheid."

Mevrouw Zijlstra heeft deze daarom niet in het onderstaande genoemd."
 

lees meer »
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-05-2024 om 19:30 uur
meer details

Dienst met ds. F. Werkman, Amersfoort
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. R. Gosker, de Wijk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.