Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

De erediensten van de gemeente worden gehouden in de Bartholomeüskerk op Blijdenstein. 

Iedere zondagmorgen roept de kerkklok de mensen op om naar Blijdenstein te komen. We wachten met de start van de kerkdienst totdat deze is uitgeluid.

 

 

Tijdens de viering brandt de Paaskaars ten teken van het licht van Christus in ons midden.

De vieringen worden geleid vanachter de liturgische tafel. De dienst van het Woord vindt plaats vanaf de kansel.

 

Voor de vieringen bestaan verschillende orden van dienst. 
Bij de ingang ontvangt u de orde van dienst,
samen met het Liedboek.
Wij zingen uit het  Liedboek; zingen en bidden in huis en kerk.

Voor de inhoud zie hierDe viering van het Heilig Avondmaal vindt afwisselend plaats aan tafel en lopend.

 

 

Bij de viering van de Heilige Doop wordt gebruik gemaakt van het doopvont.


 

Voor de lezingen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het oecumenisch leesrooster. In de agenda staan de bijbellezingen vermeld. De voorganger beslist of deze lezing wordt gebruikt.

Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd in 2 rondgangen. 1 voor de kerk en 1 voor de diaconie. Soms is er bij de uitgang een extra collecte.

Tijdens de dienst staat er een boeket bloemen in de kerk dat na afloop als groet van de gemeente naar iemand gaat die we graag extra aandacht geven bij ziekte, zorgen, verdriet of vreugde.

Regelmatig zijn de kinderen van de Zondagsschool voorafgaande aan de kerkdienst in de kerk aanwezig.

Kinderen zijn tijdens de dienst van harte welkom, Er zijn potloden en kleurplaten e.d. zodat ze zich daarmee, bijvoorbeeld tijdens het luisteren naar de preek, aan een tafeltje kunnen vermaken.


Voor de vieringen bestaan verschillende orden van dienst. De vieringen worden geleid vanachter de liturgische tafel. De dienst van het Woord vindt plaats vanaf de kansel.
 

De kerkzang wordt begeleid door de organisten op een prachtig kerkorgel, gebouwd door Petrus van Oeckelen. De liederen die tijdens de eredienst worden gezongen, worden zoveel mogelijk afgestemd op de liturgie van de betreffende zondag. Het kerkkoor Con Amore levert ongeveer acht keer per jaar een bijdrage aan de eredienst door het zingen van geestelijke liederen en het ondersteunen van de gemeentezang.

 

 
over de betekenis van de liturgische kleuren over de betekenis van de liturgische kleuren
De kleur in de kerk staat in verband met het karakter van de dienst en komt tot uiting in het kleed /antependium op de avondmaalstafel en in de stola van de voorganger.

Wit is de kleur die zegt dat alles nieuw beginnen gaat en wordt gebruikt bij Pasen en Kerst en de eerste zondag daarna. Ook op Witte Donderdag en Stille Zaterdag.
Paars is de kleur van soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw en wordt gebruikt in de veertigdagentijd, Goede Vrijdag en de adventstijd.
Rood is de kleur die van vuur getuigt, van inzet en van vurige betrokkenheid en wordt gebruikt met Pinksteren en bij het bevestigen van ambtsdragers waaronder predikanten.
Groen is de kleur van hoop en verlangen en wordt gebruikt voor alle dagen in het jaar die over blijven.
 
Avondmaal Avondmaal
Avondmaal op Blijdenstein

lees meer »
 
over het Avondmaal in Kerkespraak 2015-8 over het Avondmaal in Kerkespraak 2015-8

In de viering van de Pesachmaaltijd zijn ook de kinderen van harte welkom. Iedereen die wil delen in het feest mag meedoen. 
lees meer »
 
Paaskaars Paaskaars


De nieuwe paaskaars voor 2022, Tetsje legt de betekenis van de kaars uit.
 
lees meer »
 
Kaarsje aansteken

Kaarsje aansteken

Net als in veel kerken bestaat in onze kerk de mogelijkheid voor bezoekers om een kaarsje aan te steken als teken van verbondenheid met iemand die is overleden, of voor iemand die een moeilijke periode doormaakt. 
lees meer »
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-05-2024 om 19:30 uur
meer details

Dienst met ds. F. Werkman, Amersfoort
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. R. Gosker, de Wijk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.