Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkespraak en Website

Kerkespraak en Website

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold heeft haar eigen kerkblad met de naam: "Kerkespraak".

Acht keer per jaar wordt "Kerkespraak door ouderlingen en/of vrijwilligers bij de leden van onze gemeente in de brievenbus gedaan.

Onze "Kerkespraak" digitaal 
Onlangs is de vraag gesteld of het mogelijk is om Kerkespraak per e-mail toegestuurd te krijgen.
Deze mogelijkheid bestaat.
Een ieder die "Kerkespraak" in het vervolg per e-mail wil ontvangen kan een berichtje sturen aan: scribablijdenstein@gmail.com


 

getekend door Sjoukje Rumph - Have

De redactie bestaat uit:
ds. E. v. Veen
dhr. H. Luning
mevr. A. Pruntel-Scholten
mevr. G. Prins-Thijn
mevr. P. Aberson-Mulder
mevr. J.H. Aalderink-Pot


 Kerkespraak 2023 - jaargang 74 

Kopij sturen naar redactie Kerkespraak, e-mail: kerkespraak@gmail.com
Zo ook foto's en tekst voor de website. 

Planning Kerkespraak 2023

Kopij binnen op:
Donderdag 5 januari, donderdag 9 februari, donderdag 16 maart,
donderdag 27 april, donderdag 22 juni, donderdag 17
augustus, donderdag 28 september, donderdag 16 november.

Redactievergadering:
Woensdag 12 januari, woensdag 15 februari, woensdag 22 maart,
woensdag 3 mei, woensdag 28 juni, woensdag 23 augustus,
woensdag 4 oktober, woensdag 22 november.

   Kopij doorsturen naar Reestdruk
  
Maandag 16 januari, maandag 20 februari, maandag 27 maart,
   maandag 8 mei, maandag 3 juli, maandag 28 augustus, maandag 9 oktober,   
   maandag 27 november.

   Kerkespraak wordt rondgebracht op donderdag omstreeks:
   19  januari, 23 februari, 30 maart, 11 mei, 6 juli,
   31 augusus, 12 oktober, 30 november. 
 
 
De naamgeving De naamgeving
"Kerkblad der Hervormde Gemeente Ruinerwold" kreeg in 1995 haar naam.
Deze werd bedacht door ds. Tj. v.d. Bij uit Havelte.
 
"Wanneer in vroeger jaren in ons Drentheland de dominee klaar was met zijn preek en de gelovigen met de zegen naar huis had gestuurd, klom de koster, ook wel de veldwachter op de zogenaamde kerkespraak - steen, die buiten vlakbij de kerkdeur lag. Vanaf deze platte steen werden dan door hem alle mededelingen gedaan, die voor de ingezetenen van belang werden geacht."

Later kreeg de Hervormde Gemeente Ruinerwold de naam Hervormde Gemeente te Ruinerwold.
Hier werd het logo op aangepast.
 
Net als ds. v.d. Bij hoopt de Redactie van harte: "dat 'de Kerkespraak' in Ruinerwold velen zal mogen blijven bereiken en vruchtbaar zal mogen functioneren in de Hervormde Gemeente."
lees meer »
 
kerkblad logo in de 60er jaren kerkblad logo in de 60er jaren
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 06-12-2023 om 19:30 uur
meer details

Vergadering Ouderlingen met Koekange
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19.30 uur
meer details

Dienst met ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem, 2e Advent
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerstrondje
datum en tijdstip 10-12-2023 om 11.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.