Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.

 

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
                                            
                                                   
Jaargang 75, nummer 4                                             5 mei - 7 juli 2024
 
   Kerkdiensten
  
 Zondag 5 mei Ds. A. van Setten-,      m.m.v. Kerkkoor Con Amore
 10.00 uur Ruhrwiem, Ruinerwold   coll. Kerk in Actie Noodhulp
 Donderdag 9 mei geen dienst  Hemelvaart
 Zondag 12 mei Ds. E. van Veen,  zondag na Hemelvaart
 10.00 uur Ruinerwold  coll. Binnenlands diaconaat
 Zondag 19 mei Gezamenlijke dienst  Pinksterviering
 10.00 uur RIJKeR  Schiphorsterweg
 de Wijk
 Zondag 26 mei Mevr. T. Zijlstra


                   
 Met aandacht voor 
 kunstwerk 
‘Troost’ van       Zwaantje ten Have en Bernd   van der Haar                      
 10.00 uur Ruinerwold  
coll. KiA Zending
 
Zondag 2 juni

Ds. F. Werkman,
 
 
 10.00 uur
Amersfoort  
 
Zondag 9 juni

Ds. R. Gosker,
 
  
 10.00 uur
de Wijk  
 
Zondag 16 juni

Ds. L. Karelse,
 
  
 10.00 uur
Meppel  
 
Zondag 23 juni

Gezamenlijke dienst
 
 Openluchtdienst
  
 10.00 uur
Ruinerwold  
 
coll. KiA Werelddiaconaat
 
Zondag 30 juni

Ds. E. van Veen,
 
 
 10.00 uur
Ruinerwold  
 coll. KiA Werelddiaconaat

Zondag 7 juli

Ds. A. van Setten-
 
 10.00 uur Ruhrwiem,  Ruinerwold  coll. Prot. Kerk Pastoraat

Na alle diensten is er koffie en thee.

Openluchtdienst


Orde van dienst bij de openluchtdienst op zondag 23 juni 2024
onder de Apostelboom
uitgaande van de kerken
van Blijdenstein en Koekange
voorganger: ds. Eric van Veen
organist: Harry Bosma

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen
Eerste lied – (op de melodie van lied 865)
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar.
Bemoediging en groet
v: Onze hulp is de Naam van de Heer,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Die trouw blijft in alle tijden
G: EN NOOIT LOSLAAT WAARAAN HIJ OOIT BEGONNEN IS
v: Vrede van God, voor u en voor jou
G: EN OOK VOOR U
Zingen – (op de melodie van lied 865)
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt-
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

Kyriegebed en glorialied - lied 747 vers 1, 4, 7 en 8

Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd.
Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

DIENST VAN HET WOORD

Zondagsgebed
Schriftlezing – Job 30: 15 -26: 38,1
Samenzang - lied 848 vers 1,2 en 5

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft dat gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.
Schriftlezing _ Marcus 4: 35-41
Samenzang – lied 321 vers 1,2,3,4 en 6

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het Koninkrijk Gods.
Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in het midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
Uitleg en verkondiging
Samenzang - lied 974 vers 1, 2 en 5

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.
God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.
Voorbeden, stil gebed en het onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied - lied 969

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
Zending en zegen - besloten met "Amen, amen, amen”.
De Heer zegene u en behoede u
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij genadig
de Heer verheffe zijn aangezicht over U en geve U vrede

koffie na de dienst
Een ieder is van harte uitgenodigd om na de
dienst te blijven voor een kopje koffie of thee.
 
Pastoraat: Pastoraat:

Bel vooral met de predikant ds. Eric van Veen of met iemand van het ouderlingenteam, als u daar behoefte aan heeft. 
Contact met de kerk
 
 
Snelheidsbeperking Snelheidsbeperking

Doordat er met een te hoge snelheid wordt gereden, zondags en door de week, vanaf Blijdenstein naar de parkeerplaats van de kerk en woningen Blijdenstein 2 en 5 ontstaan er constant gaten in de strampel.
Naast dat dit vervelend en onveilig is voor fietsers betekent dit ook dat de tuinploeg doorlopend deze gaten moet dichten en opvullen.
Recent is er een bord geplaatst wat aangeeft een maximumsnelheid van 15 km, dit betekent STAPVOETS rijden.
Dringend verzoek om u aan de toegestane snelheid te houden!
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

                                                                                             zie hier   
 
Disclaimer Disclaimer

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.

 
 
 
 

Gezamenlijke dienst Openluchtdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. E. van Veen
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst in 't Vonder
datum en tijdstip 04-07-2024 om 19.00 uur
meer details

Dienst met ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.