Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.

 

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
                                            
                                                   
Jaargang 75, nummer 2                      25 februari - 24 maart 2024
 
Kerkdiensten
  
 Zondag 25 februari Ds. A. van Setten-        2e zondag 40-dagentijd
 10.00 uur Ruhrwiem, Ruinerwold  coll. Prot. Kerk Missionairwerk
 Zondag  3 maart Mw. T. Zijlstra, 3e zondag 40-dagentijd
 10.00 uur Ruinerwold   coll. KiA Voorjaars Zending
 Zondag 10 maart Ds. E. van Veen, 4e zondag 40-dagentijd
 10.00 uur Ruinerwold coll. KiA Zending
 Zondag 17 maart Ds. E. van Veen,   zondag na bidston
  mmv Meppeler Mannenkoor
 10.00 uur Ruinerwold 5e zondag 40-dagentijd
coll. Vakantiebureau
 Zondag 24 maart Ds. R. Gosker, 6e zondag 40-dagentijd
 10.00 uur de Wijk coll. Prot. Kerk Missionairwerk

Na alle diensten is er koffie en thee.http://gereformeerdekerkhattem.org/wp-content/uploads/Logo-PKN.gif

Zondag 3 maart – 3 e zondag van de
40dagentijd
Voorganger: Tetsje Zijlstra organist: Peeke Boelhouwer

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
AANVANGSLIED (staande) 119 vers 1 en 47
BEGROETING:
V.: Wij vinden steun en hulp bij de Heer,
A.: die bron van licht en leven is en ons nieuwe wegen wijst.
V.: Op wie wij vertrouwen, omdat Hij beloofd heeft ons nooit los te zullen laten.
DREMPELGEBED
VERVOLG AANVANGSLIED : 119 vers 65
(daarna gaat de gemeente zitten)
VEERTIGDAGEN PROJECT:
Aandacht voor het Veertigdagentijd-doek door Jos Kramer.
VEERTIGDAGENLIED: elke zondag een couplet en een refrein.
18 febr.
Afbeelding met tekst, Bladmuziek, muziek

Automatisch gegenereerde beschrijving
Couplet 3 maart
In de tempel wordt gehandeld. Jezus telt niet meer tot tien.
Hij gaat nu de rust herstellen: Wie durft hier zijn geld te tellen?
Maar wie in de waarheid wandelt, wordt vaak niet zo graag gezien.

GEBED VOOR DE NOOD VAN DE WERELD

met respons:

Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft
LIED 542 vers 1, 2 en 3
ZONDAGSGEBED
LIED 19 vers 3 en 5
LEZING: Exodus 20, 1-17 en wat uitleg
LIED 1001
LEZING: Johannes 2, 13-22
LIED 187
OVERDENKING
LIED 320
DANKGEBED, VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
Met respons: lied 368d
GAVEN GEVEN
SLOTLIED 806
ZEGEN
Gezongen Amen


 
Pastoraat: Pastoraat:

Bel vooral met de predikant ds. Eric van Veen of met iemand van het ouderlingenteam, als u daar behoefte aan heeft. 
Contact met de kerk
 
 
UITNODIGING GEMEENTEAVOND RUINERWOLD dinsdag 12 maart a.s. UITNODIGING GEMEENTEAVOND RUINERWOLD dinsdag 12 maart a.s.

De kerkenraad nodigt u uit voor het bijwonen van de gemeenteavond op dinsdag 12 maart aanstaande. De avond wordt gehouden in de Munnekeweer en begint om 20.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur. Deze avond zal in het teken staan van de voortgang van samenwerkingsproces met PG Koekange. In de gemeenteavond van 1 november 2022 hebben de aanwezigen positief gereageerd om een onderzoek te starten naar mogelijkheden van een samenwerking met PG Koekange. Op 2023 is er gezamenlijk met de PG Koekange veel tijd besteed aan onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat wij u op deze avond vragen in te stemmen met een voorgenomen besluit tot samengaan (is fusie) met PG Koekange ingaande 1 januari 2025.Verder willen wij u bijpraten welke stappen er nog gezet moeten worden om per 1 januari 2025 tot een daadwerkelijke samenwerking te komen.
 

 
Concert in de NH Kerk op Blijdenstein 17 maart a.s. Concert in de NH Kerk op Blijdenstein 17 maart a.s.

Unieke combinatie Vrouwenkamerkoor “Hera” en het Lunette Saxofoonkwartet in de NH Kerk op Blijdenstein te Ruinerwold

Op 17 maart a.s. klinkt op Blijdenstein het geliefde Requiem van Gabriel Fauré!
Aanvang 15.30 uur. Entree 20 euro p.p./ 17.50 euro p.p. voor Vrienden van Blijdenstein. Reserveren: concerten@vriendenvanblijdenstein.nl

 
lees meer »
 
Bijeenkomst georganiseerd door RIJKeR gemeenten op 20 maart a.s. Bijeenkomst georganiseerd door RIJKeR gemeenten op 20 maart a.s.

Als RIJKeR gemeenten hebben we besloten om een algemene toegankelijke avond te organiseren met als thema voltooid leven/euthanasie. Voor deze avond hebben we mevr. ds. Marianne Gaastra, predikant geweest in Nijensleek/Vledder, bereid gevonden om de ethische aspecten te belichten.
Mevr. Mariëlle van Iersel-Jonker, huisarts verbonden aan de huisartspraktijk in
de Wijk zal de medische kant belichten.Na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 20 maart a.s. in het MFC Sportcafé Buddingehof Dijkhuizen 66 Ruinerwold.
Aanvang 20.00 uur, zaal is open om 19.30 uur.
 
 
Snelheidsbeperking Snelheidsbeperking

Doordat er met een te hoge snelheid wordt gereden, zondags en door de week, vanaf Blijdenstein naar de parkeerplaats van de kerk en woningen Blijdenstein 2 en 5 ontstaan er constant gaten in de strampel.
Naast dat dit vervelend en onveilig is voor fietsers betekent dit ook dat de tuinploeg doorlopend deze gaten moet dichten en opvullen.
Recent is er een bord geplaatst wat aangeeft een maximumsnelheid van 15 km, dit betekent STAPVOETS rijden.
Dringend verzoek om u aan de toegestane snelheid te houden!
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

                                                                                             zie hier   
 
Disclaimer Disclaimer

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.

 
 
 
 

Vergadering Ouderlingen
datum en tijdstip 04-03-2024 om 19.30 uur
meer details

Vergadering Diaconie
datum en tijdstip 05-03-2024 om 19.30 uur
meer details

Vergadering Kerkrentmeesters
datum en tijdstip 05-03-2024 om 9.30 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 06-03-2024 om 19:30 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.