Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Op zondag 5 maart zongen we in de dienst met Tetsje als voorganger de volgende liederen:
LB 367 B: Kyrië, van Jongerius/Van Bruggen: Vruchteloos zou leven zijn. LB 462: Zal er ooit een dag van vrede, LB 540: Het waren tien geboden en LB 790: Hoog als de hemel de liefde. Door afwezigheid van Tieme dirigeerde Trijnie en begeleidde zij ook op de piano. Het was een mooie en goede dienst.
Op het programma staat: 9 april, eerste Paasdag op Blijdenstein en na drie jaar corona kunnen we weer zingen in De Schiphorst en wel op 14 mei. Als nieuw lid konden we Reina Schippers begroeten. Zij komt de
alten versterken. Reina heeft een ruime ervaring bij meerdere koren en we hopen dat ze zich bij ons snel thuis voelt.
Hendrik kreeg van mevr. Zwikker een heel oud krantenbericht, bij het opruimen gevonden. Helaas ontbreekt het jaartal maar de datum zou 26 september 1939 kunnen zijn. Het bericht luidt als volgt:
“Het indertijd vanwege de Ned. Herv. Gemeente opgerichte kerkkoor, dat onder leiding stond van de heer W. van Veen, hoofd der lagere school te Broekhuizen alhier, heeft na zijn vertrek naar St Maartensdijk, weinig van zich laten horen en dreigde te vervallen. Echter heeft men thans pogingen aangewend om het kerkkoor in stand te houden, waarin men zover is gevorderd, dat zich zestien deelnemers hebben aangemeld. Men mag dan ook wel aannemen, dat het zal blijven behouden en evenals andere jaren bij gelegenheid zal optreden bij godsdienstoefeningen”.
Intussen bestaat Con Amore al 83 jaar langer en ziet het er naar uit dat we over twee jaar ons 100-jarig jubileum kunnen vieren.
Wilt u daar ook actief bij aanwezig zijn?
Dat kan, zing met ons mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Namens het bestuur van Con Amore,
Peeke Boelhouwer
terug
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-05-2024 om 19:30 uur
meer details

Dienst met ds. F. Werkman, Amersfoort
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. R. Gosker, de Wijk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.