Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Diaconaat

Diaconaat

Onder diaconaat wordt verstaan dat gemeenteleden zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor wie niet tot de gemeente behoren. De gemeenteleden zullen “barmhartigheid en gerechtigheid” voorstaan en toepassen.

Behalve dat de viering van “de maaltijd van de Heer” een symbool is van de zorg van God voor de mensen, is de Viering van het Heilig Avondmaal ook een symbool van de zorg voor elkaar.

De gemeente en haar leden hebben tot taak om mensen in de knel bij te staan en te proberen de problemen op te lossen. Deze opdracht geldt ten opzichte van mensen binnen de gemeente, voor andere mensen in onze omgeving en voor mensen elders in de wereld.

De diaconie is er om de gemeente in de diaconale taak te ondersteunen en te stimuleren en om daaraan praktische uitvoering te geven. Dat doet zij onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Vaak is een bepaalde deskundigheid nodig om aan de oplossing van problemen te werken. In zo’n geval kan in de gemeente een beroep worden gedaan op de diakenen. Die zullen waar nodig een beroep doen op ter zake kundige instanties.

De diaconie onderhoudt contact met diaconieën van andere kerken in de gemeente De Wolden.

Door financiële bijdragen kan gewerkt worden aan het doen van “barmhartigheid en gerechtigheid” en het oplossen van problemen. De diaconie ontvangt deze financiële middelen onder andere uit collectes tijdens de kerkdiensten, giften en legaten en rente uit vermogen. Hiermee worden landelijke en regionale acties ondersteund. Jaarlijks bepaalt de diaconie welke organisaties door ons als gemeente worden ondersteund. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan regionale acties.

Volgens een landelijk vastgesteld rooster houdt de diaconie regelmatig extra collectes waarbij het doel vooraf wordt aangegeven. In bepaalde gevallen wordt individuele financiële hulp verleend. In de jaarrekening en begroting wordt jaarlijks over dit alles inzicht gegeven en verantwoording afgelegd.

Vanuit de landelijke kerk worden er elk jaar vakanties georganiseerd voor mensen met beperkingen. De diaconie bevordert deelname hieraan door mensen uit onze eigen omgeving uit te nodigen.

Schrijfacties van Amnesty International worden ondersteund.

De diaconie wordt geconfronteerd met een steeds verder terugtredende overheid en zal moeten nadenken over wat dat betekent voor het beleid. De ondersteuning van vooral kleinschalige projecten overal ter wereld, die door vrijwilligers worden uitgevoerd geniet de voorkeur.

 
Diakenen Diakenen

de heer R. van Goor, voorzitter
mevr. M.R. Kuijer - Zoer, penningmeester/secretaris (06-30546139E-mail
mevr. M. Versteeg - Hondebrink
mevr. R. Schipper-Ottens
mevr. 
A. Solis Guinto - Teeuw
mevr. J.Ypey - Nagel  (Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold)
en toegevoegd lid mevr. W. van Dijk-Krale als afgevaardigde in het Diaconaal Verband De Wolden.

 
Geldzaken Geldzaken
Soms komen mensen in de knoop met hun financiële administratie, of zijn er problemen met schuld, of betalingsachterstanden.
Onze diaconie werkt via Diaconaal Verband de Wolden samen met Humanitas (thuisadministratie) om mensen te helpen die financieel wat steun kunnen gebruiken.
Vrijwilligers bezoeken mensen op aanvraag, zodat er overzicht komt in hun inkomsten en uitgaven en om te helpen bij andere geldzaken en indien nodig samen te kijken wat er mogelijk is. Voor meer informatie, advies en praktische hulp kunt u contact opnemen met een van onze diakenen. Ook is het mogelijk om te bellen met het Informatiepunt Geldzaken van De Wolden / Stichting Welzijn (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur), telefoon: 0528-217022 of via www.informatiepuntgeldzaken.nl.
 
 
Informatiepunt Geldzaken De Wolden permanente voorziening Informatiepunt Geldzaken De Wolden permanente voorziening
Het lnformatiepunt Geldzaken is een initiatief van Welzijn De Wolden, de gemeente, Humanitas Thuisadmínistratie en Diaconaal Verband De Wolden. Mensen kunnen er terecht met allerlei financiële problemen en vragen over geldzaken. Het informatiepunt ging in 2018 als proef van start. Omdat mensen uit alle lagen van de bevolking geregeld een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers, heeft de samenwerking een permanente status gekregen.
Advies thuis of op locatie. Mensen die met vragen over geldzaken zitten, kunnen bellen om een afspraak te maken. Deze afspraak is normaaI gesproken bij de mensen thuis, maar kan ook ergens anders. Ook kan via de telefoon advies worden gegeven. Medewerkers beantwoorden sommige vragen zelf, maar ze kunnen ook door verwijzen naar de budgetcoach, vrijwilligers, maatschappelijk werk of de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente. Het informatiepunt is te bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

DE WOLDEN, Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde, 0528 – 217022.
info@informatiepuntgeldzaken
www.informatiepuntgeldzaken
 
 
Diaconaal Verband De Wolden

Diaconaal Verband De Wolden
lees meer »
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

zie hier
 
 
 
 

Gezamenlijke dienst Openluchtdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. E. van Veen
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst in 't Vonder
datum en tijdstip 04-07-2024 om 19.00 uur
meer details

Dienst met ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.