Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
ANBI - Diaconie ANBI - Diaconie
 
Deze pagina bevat alle benodigde gegevens van de Diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold om te voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

Hieraan is wel de voorwaarde gesteld dat het kerkgenootschap een aantal gegevens op de website van de gemeente publiceren. U kunt hiervan vervolgens kennis nemen.

Gegevens van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Ruinerwold
Telefoonnummer 06-30546139
RSIN / Fiscaal nummer:
Nummer van Kamer van Koophandel:
824106593

76355977
Website adres hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net
E-mail r.mr.kuijer@gmail.com
Adres: Bleekhof 11
Postcode: 7961 AW
Plaats: Ruinerwold

B. Samenstelling bestuur
De diaconie van de Protestantse gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is bestuur van de diaconie en bestaat uit 5 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, hebben door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3 en 4).

C. Doelstelling / visie
Onder diaconaat wordt verstaan dat gemeenteleden zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor anderen die niet tot de gemeente behoren.
De gemeenteleden zullen barmhartigheid en gerechtigheid voorstaan en toepassen.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is hier te vinden.

Het beleidsplan 2022- 2027: ‘Omzien naar elkaar’ van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold vindt u hier

E. Beloningsbeleid
Leden van het College van Diakenen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag van activiteiten
Voor een beschrijving van ontplooide activiteiten wordt verwezen naar het beleidsplan . In 2016 zijn behoudens de activiteiten genoemd in het beleidsplan onderstaande activiteiten ontplooid:
  • Organisatie van een dagreis voor leden van 80 jaar en ouder.
  • Verstrekken van kerstpakketten aan minima in samenwerking met de gemeente De Wolden.
  • Verstrekken van fruit en een kalender aan leden boven de 80 jaar.
Op deze website wordt de actuele agenda van activiteiten gepubliceerd en wordt verslag gedaan van de meeste activiteiten. Ook in ons kerkblad "Kerkespraak" worden de activiteiten aangekondigd en verslagen.

G. Financiële verantwoording
Het college van diakenen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten om de kosten van activiteiten en giften te dekken en ontvangt geen overheidssubsidie.
Het financiële beleid is er op gericht de lasten even hoog te doen zijn als de baten. Indien er desondanks een overschot dan wel een tekort is ontstaan, komt dit ten gunste dan wel ten laste van het eigen vermogen.
 
         
terug
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-05-2024 om 19:30 uur
meer details

Dienst met ds. F. Werkman, Amersfoort
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. R. Gosker, de Wijk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.