Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerk voor het dorp. Beleid Hervormde Gemeente te Ruinerwold Kerk voor het dorp. Beleid Hervormde Gemeente te Ruinerwold
Het kan u niet zijn ontgaan wanneer u Kerkespraak van kaft tot kaft leest..........(en dat doet u natuurlijk): onze kerk denkt na over de toekomst. Eerder schreef dominee Kloosterziel in Kerkespraak dat tijdens een studiedag voor predikanten duidelijk werd gemaakt dat we vaak in de kerkdienst heel beperkt bezig zijn en ons vooral richten op oudere, betrokken gemeenteleden. Mensen daarentegen met een drukke baan en een gezin voelen zich op zondagmorgen te weinig aangesproken. Juist de tussengeneratie (30-60 jaar) zou meer aandacht moeten krijgen. Dominee constateerde dat bij ons 90% van de gemeenteleden bijna nooit in de kerk komt. Hij deed een oproep om eens een dienst bij te wonen en hem te laten weten wat verbeterd kan worden. Er kwam niet veel respons.


Het betrekken van een nog jongere doelgroep deed in de vorige eeuw dit plaatje in Kerkespraak verschijnen. Helaas komen er weinig jongeren in de kerkdiensten en er was dit seizoen geen catechisatie op Blijdenstein. Gelukkig waren er wel leuke bijeenkomsten van de Zondagsschool zoals met Kerst en (Palm)Pasen en ook de leerlingen van de Arendsvleugel waren met hun “kunstwerken” vertegenwoordigd in onze kerkdiensten.

Aan het begin van dit kerkelijk seizoen startten we het project “kerk voor het dorp” onder het motto: “samen vormen we de kerk”. Omdat we benieuwd zijn wat de leden van onze kerk willen, werden er aan de gemeenteleden in de leeftijd tussen 50 en 60 jaar vragen gesteld over wat zij belangrijk vinden in het leven en welke rol kerk en geloof daarbij (zouden kunnen) spelen. Ongeveer 25 van de in totaal 150 adressen zijn door een ambtsdrager bezocht. Zie.

Niet alleen in onze kerk denken we na hoe we de kerkelijke organisatie bij de tijd krijgen / houden. Het is een thema binnen de totale Protestantse Kerk Nederland (PKN). Met behulp van de enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ werd onderzocht hoe er wordt gedacht over de kerk van de toekomst. Welke knelpunten worden ervaren in de huidige inrichting van de kerk en waar zijn kansen en oplossingen? De enquête werd door meer dan 18.000 mensen ingevuld. (zie).

In de Classis Meppel werd er op 28 mei jl. over gesproken. Daar werd geconstateerd dat velen zich zorgen maken over de kerk van de toekomst en over de toekomst van de kerk. De vanzelfsprekende betrokkenheid van vroeger is bij velen verdwenen. Ondanks dat, werd er hoopvol geconcludeerd dat het “telkens stimulerend is om te horen met hoeveel creativiteit en inzet er in veel kerken wordt gewerkt om de kerk van 2025 met vertrouwen ‘geloofwaardig’ tegemoet te zien.” 

Maar tot nu toe heeft onze inzet nog niet geleid tot meer betrokkenheid. Misschien moet de kerk net als elk bedrijf en iedere vereniging die bij de tijd wil blijven zich de vraag stellen: Hoe relevant ben ik (nog) voor de samenleving? En niet alleen aan leden / betrokkenen vragen wat er moet gebeuren, maar ook / juist aan mensen die zich niet met je verbonden voelen. Is het daarom een gemiste kans dat de vragenlijst van de PKN alleen bestemd was voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten? Misschien kan een opmerking over waarom men niet betrokken is, wel interessant voor de PKN zijn en inspiratie geven.


Wij willen het “gebouw kerk” inzetten voor andere doeleinden. Heel goed, want het prachtige gebouw leent zich voor allerlei culturele uitingen. Maar ook hier is de inzet van mensen essentieel. De vraag, hoe kan de kerk op allerlei fronten dienstbaar zijn voor de samenleving in Ruinerwold, is niet alleen een opdracht voor de Kerkenraad, maar voor iedereen die betrokken wil zijn bij onze kerk. En ja daarom moeten we aan veel meer mensen / organisaties de vraag stellen: “Wat kan de kerk op Blijdenstein voor Ruinerwold, voor u, betekenen?”

Tot zover in Kerkespraak
 
terug
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-05-2024 om 19:30 uur
meer details

Dienst met ds. F. Werkman, Amersfoort
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. R. Gosker, de Wijk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.