Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerk in 2025, de eerste voorstellen liggen te vaststelling voor

de verdere stappen
Kerk in 2025, de eerste voorstellen liggen te vaststelling voor
De tekstwijzigingen zijn aan de verschillende classicale vergaderingen en de kerkenraden ter bespreking gestuurd. Het gaat onder andere om de herinrichting van het classicale niveau. De huidige 74 classes worden teruggebracht tot 11. Dat is een ingrijpende beslissing, omdat daarmee ook het oude presbyteriaal-synodale principe wordt losgelaten. Niet alle gemeentes zijn dan namelijk meer rechtstreeks in de vergadering van de classis vertegenwoordigd. Wij gaan deel uitmaken van de nieuwe classis Groningen-Drenthe. Op 9 februari werd daarover in de vergadering van de Classis Meppel gesproken met als thema: “De onderlinge ontmoeting van gemeenten bij het verdwijnen van de huidige classes.” In de nieuwe grote classis Groningen-Drenthe zal het onderlinge contact plaatsvinden in overzichtelijke ‘ringen’ van gemeenten die zich min of meer in elkaar herkennen en geografisch en theologisch niet te ver bij elkaar vandaan liggen. Op 20 april staat dit opnieuw op de agenda naast de andere voorgestelde tekstwijzigingen in de kerkorde zoals het verbinden van een ‘classispredikant’ aan elke classis. Deze functionaris wordt vrijgesteld van andere werkzaamheden om onder andere te kunnen toezien op het functioneren van de gemeentes. De huidige 4-jaarlijkse visitatie komt daarmee te vervallen. Er komen minder regels en meer mogelijkheden om samen te werken met andere gemeentes, maar ook kunnen er ‘witte plekken’ ontstaan, waar geen gemeente meer is. De synode hoopt op deze manier in te spelen op de verwachte verdergaande terugloop van leden.

Hieronder een deel uit het verslag van de vergadering van 20 april 2017: 

Vanwege toenemende ontkerkelijking en de moeite om alle bestuurlijke taken in te vullen, wil men het aantal classes terugbrengen van 75 naar 11. De kernwoorden hierbij zijn transparantie, duidelijkheid en eenvoud. In onze regio zullen we, bij invoering van het voorstel, deel uit gaan maken van een nieuwe classis Groningen-Drenthe. Bij de bespreking bleek dat we in grote lijnen met alle voorstellen kunnen instemmen. We waarderen het uitgangspunt om in de nieuwe opzet de regionale ontmoeting tussen kerken niet met bestuurszaken te belasten. Zo kan er nieuwe ruimte en aandacht komen voor vormen van samenwerking tussen plaatselijke gemeentes. We zijn wel bezorgd over de grote omvang van de nieuwe classis die zich vooral met bestuurszaken zal bezighouden en de taak-omvang en verantwoordelijkheid van de toekomstige voorzitter van de nieuwe classis.
In het najaar zullen we nog meer voorstellen van de Generale Synode bespreken; o.a. over de mobiliteit van predikanten.

 
terug
 
 
 
 

Gezamenlijke dienst Openluchtdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. E. van Veen
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst in 't Vonder
datum en tijdstip 04-07-2024 om 19.00 uur
meer details

Dienst met ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.