Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkespraak en Website

Kerkespraak en Website

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold en Protestantse Gemeente Koekange hebben een gezamenlijk kerkblad: Kerkespraak Ruinerwold en Kerkklok Koekange.

Acht keer per jaar wordt dit blad door ouderlingen en/of vrijwilligers en per post bij de gemeenten in de brievenbus gedaan.

Kerkespraak Ruinerwold en Kerkklok Koekange digitaal 
Onlangs is de vraag gesteld of het mogelijk is om het blad per e-mail toegestuurd te krijgen.
Deze bestaat.
Een ieder die dit blad in het vervolg per e-mail wil ontvangen kan een berichtje sturen aan: 

scriba_40@hervormdruinerwold.nl
 

getekend door Sjoukje Rumph - Have

De redactie bestaat uit:
ds. E. v. Veen
dhr. H. Luning
mevr. A. Pruntel-Scholten
mevr. G. Prins-Thijn
mevr. P. Aberson-Mulder Kerkespraak 2024 - jaargang 75 

Kopij sturen naar redactie Kerkespraak, e-mail: kerkespraak@gmail.com
Zo ook foto's en tekst voor de website. 

Planning Kerkespraak Ruinerwold en Kerkklok Koekange 2024
Kopij binnen op:
Donderdag 11 januari, donderdag 8 februari, donderdag 7 maart,
donderdag 18 april, donderdag 20 juni, donderdag 15 augustus,
donderdag 26 september, donderdag 14 november.

Redactievergadering:
Woensdag 17 januari, woensdag 14 februari, woensdag 13 maart,
woensdag 24 april, woensdag 26 juni, woensdag 21 augustus,
woensdag 2 oktober, woensdag 20 november.

   Kopij wordt doorgestuurd naar Reestdruk
  
Maandag 22 januari, maandag 19 februari, maandag 18 maart,
   maandag 29 april, maandag 1 juli, maandag 26 augustus, maandag 7 oktober,   
   maandag 25 november.

   Kerkespraak wordt rondgebracht op donderdag omstreeks:
   26  januari, 22 februari, 21 maart, 2 mei, 4 juli,
   29 augustus, 10 oktober, 28 november. 
 

 
De naamgeving De naamgeving
"Kerkblad der Hervormde Gemeente Ruinerwold" kreeg in 1995 haar naam.
Deze werd bedacht door ds. Tj. v.d. Bij uit Havelte.
 
"Wanneer in vroeger jaren in ons Drentheland de dominee klaar was met zijn preek en de gelovigen met de zegen naar huis had gestuurd, klom de koster, ook wel de veldwachter op de zogenaamde kerkespraak - steen, die buiten vlakbij de kerkdeur lag. Vanaf deze platte steen werden dan door hem alle mededelingen gedaan, die voor de ingezetenen van belang werden geacht."

Later kreeg de Hervormde Gemeente Ruinerwold de naam Hervormde Gemeente te Ruinerwold.
Hier werd het logo op aangepast.
 
Net als ds. v.d. Bij hoopt de Redactie van harte: "dat 'de Kerkespraak' in Ruinerwold velen zal mogen blijven bereiken en vruchtbaar zal mogen functioneren in de Hervormde Gemeente."
lees meer »
 
kerkblad logo in de 60er jaren kerkblad logo in de 60er jaren
 
 
 
 

Gezamenlijke dienst met ds. E. van Veen in Ruinerwold
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst in 't Vonder
datum en tijdstip 01-08-2024 om 19.00 uur
meer details

Dienst met ds. B. v.d. Brink-Smit, de Wijk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.