Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en bestaat uit de 2 colleges (diakenen en kerkrentmeesters), de pastorale ouderlingen, scriba en predikant. 

De taak van de kerkenraad is omschreven in   
de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de gemeente berust bij de kerkenraad.

Het moderamen van de kerkenraad draagt zorg voor de dagelijkse leiding en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. Het wordt gevormd door een lid van iedere geleding. 

Algemene term voor een lid van de gemeente die een ambt (ouderling, diaken, kerkrentmeester) op zich heeft genomen, is ambstdrager.
Deze wordt meestal voor een periode van 4 jaar benoemd. Ook de predikant is een ambtsdrager. Predikanten zijn de enige beroepskrachten binnen een kerkenraad.

Besluiten van de kerkenraad zullen zo mogelijk bekend gemaakt worden aan de gemeente om op die manier de openheid van bestuur te vergroten.

Naast de kerkenraad wordt de gemeente gedragen door mensen die zich vrijwillig beschikbaar stellen voor verschillende taken. Voor het functioneren en het voortbestaan van de gemeente is het daarom van groot belang om zorgvuldig om te gaan met alle vrijwilligers.

De commissie van advies adviseert de Kerkrentmeesters.

Onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad vallen: Predikant, Koster, Organisten, Kerkkoor, Jongerenwerk, commissie Eredienst, commissie Kerk in Actie, commissie Samen Op Weg; Redactie Kerkespraak en de Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold.

Moderamen

Leden van het dagelijks bestuur van de kerkenraad: 
Voorzitter: de heer R. Kuijer, ouderling
Scriba: de heer W. Rumph
De heer R.B.H van Goor, diaken
De heer M. Gerretsen, ouderling – kerkrentmeester

Contact:
de heer R. Kuijer, voorzitter
Bleekhof 11,
7961 AW Ruinerwold
(06-12893240 ); E-mail

terug
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-05-2024 om 19:30 uur
meer details

Dienst met ds. F. Werkman, Amersfoort
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. R. Gosker, de Wijk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.