Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het scheppen en onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente tot taak. Dat doet zij in overleg met en met verantwoording aan de kerkenraad.
 

Het College realiseert haar taak door:

  • het samenstellen van de jaarrekening en de begroting,
  • het uitvoeren van de plannen n.a.v. de begroting.
  • het zorg dragen voor geldwerving,
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimte voor de eredienst en voor andere activiteiten van de gemeente, en voor de huisvesting van de predikant,
  • het verzorgen van het personeelsbeleid,
  • het dragen van de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de ledenadministratie,
  • het zorg dragen voor de muzikale begeleiding van de erediensten. 

Voor het innen van de bijdragen voor de kerk vinden jaarlijks de volgende acties plaats:

  • Actie Kerkbalans in januari voor de Vrijwillige Vaste Bijdrage (VVB) van de leden.
  • de eindejaarscollecte, eind december voor alle betrokkenen bij de gemeente.
  • De Solidariteitskas voor de lidmaten in mei
Financiën:
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente te Ruinerwold
bankrekening NL02INGB 0000817694

Diaconie Hervormde Gemeente te Ruinerwold
bankrekening NL86SNSB0915606151

Bloemenkas Hervormde Gemeente te Ruinerwold
Bankrekening NL92RABO0154050792

College van Kerkrentmeesters:
voorzitter: dhr. M. Gerretsen, ouderling - kerkrentmeester; 
penningmeester: dhr. A. Broekema, ouderling - kerkrentmeester;
secretaris: mevr. J. Ziel-Hester, kerkrentmeester.

Contact:
mevrouw J. Ziel-Hester, secretaris
Leeuwerikstraat 8,
7961 BV Ruinerwold
tel: 0522-482228
Email
terug
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-05-2024 om 19:30 uur
meer details

Dienst met ds. F. Werkman, Amersfoort
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. R. Gosker, de Wijk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.