Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Meer over de predikanten van Blijdenstein Meer over de predikanten van Blijdenstein

Dan komt de tijd der Hervorming.
Den 10 Mei 1598 gelastte Willem Lodewijk van Nassau bij bevelschrift de invoering der hervorming in Drenthe
De kerk van Ruinerwold werd aan den Katholieken eeredienst onttrokken.

Als de Kerk in handen der Prostestanten overgaat is hier priester een zekere Johannes Christioni. Omdat hij Roomsch priester is, kan hij hier natuurlijk niet blijven. Hij vertrekt spoedig, maar komt spoedig terug. Hij zegt, dat hij niet meer pastoor is, maar predikant is geworden. Hij heeft examen afgelegd en toont een bewijs daarvan en tevens het bewijs, dat hij in 't huwelijk is getreden.
Maar met het bewijs van het examen is het niet in orde. Het was niet onderteekend door een kerkelijk persoon. Het wordt dus niet geaccepteerd.
Men vraagt hem of hij alsnog het bewijs wil leveren, maar het schijnt met zijn examen toch niet in den haak geweest te zijn, want dezen voormaligen priester der R.K-Kerk wordt, "vanwegen Sinen gespareden warheit" de dienst verboden.
Nogmaals komt hij terug!
Hij neemt aan "een preek te doen", maar die preek valt zóó slecht uit, dat men hem niet als predikant kan gebruiken en als hij zích na die mededeeling zeer onordentelijk gedraagt, zegt men hem, dat hij niet meer tot eenig examen zal worden toegelaten. Hij moet zich van den dienst in deze cIassis onthouden, maar op zijn erbarmelijk gesmeek
wordt die uitspraak veranderd: hij mag blijven, maar moet naar een ander plaats omzien.
Ziedaar de geschiedenis van Ruinerwold's eersten predikant, die hier gestaan heeft van 1600-1602.
Daarna zijn te Ruinerwold geweest:
Melchior Arnhem, 1602-1603.
Bartholdus Pauli, 1607-1648.
Johannes Bartholdi à Blijdenstein, 1650-1652.
Everhardus Deutgenius, 1653-1693.
Voordat hij predikant werd, was hem opgedragen, teneinde zich te oefenen, om de 2 á 3 weken te prediken, in tegenwoordigheid van de predikanten te Meppel. Hij heeft daar “traag" aan voldaan! ! Deze pastor loci was niet alleen predikant, maar ook voorlezer en tevens............voorzanger!
Van 1694-1706 stond hier Ds. Johannes Steenbergen*.
Van 1709-1725 Rutger AdoIf Benthum.
Van 1727-1775 Hermannus Gomarus*, afstammeling van den bekenden Hoogleeraar.
Van 1775-1809 Jacobus Aegidius Gallé*.
Van 18I0-18l8 Winandus Isaäk van Loenen*.
van 1819-1821 Hoseas Gerhardus Meiling Amshoff.
van 1821-1859 Cornelis Alberti, die zijn afscheidspreek hield op den oudejaarsavond van 1858.
Daarna waren hier nog predikant: Ds.de Groot, Ds Maagh Meyer, Ds.Brink, Vader en Zoon.
(De met een kruisje gemerkte namen hielden de doop en trouwregisters bij)
 de hele lezing

terug
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-05-2024 om 19:30 uur
meer details

Dienst met ds. F. Werkman, Amersfoort
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. R. Gosker, de Wijk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. L. Karelse, Meppel
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.