Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Verder over onze kerkelijke gemeente Verder over onze kerkelijke gemeente

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad waarin leden van de 3 colleges (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) en de predikant zitting hebben.
Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door een lid van ieder college en de predikant.

Verder zijn er mensen in onze gemeente actief in:
Commissie Eredienst, Commissie van Advies, Commissie Protestantse Kerk in Nederland, Commissie KerkinActie en voor Jongerenwerk.

Voor Vorming en Toerusting zijn er:
(Belijdenis-)catechese, (aangeboden door de Gereformeerde Kerk in Berghuizen), Gemeenteavond en onderwijs op school.

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold geeft 8x per jaar "Kerkespraak" uit.

Kapelgemeente
Onze gemeente heeft  988 leden (01-05-2021), waarvan ongeveer 60 leden behoren tot de Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold. De positie van de Hervormde Kapelgemeente is vastgelegd in de zogenaamde Plaatselijke Regeling. Daarin is onder andere bepaald dat namens het bestuur van de Kapel twee boventallige ambtsdragers, een ouderling en een diaken, deel uitmaken van onze kerkenraad. Deze ambtsdragers vertegenwoordigen de kerkenraad in de erediensten in het kerkgebouw van de Kapel.

In de commissie Samen Op Weg (SOW)  ook wel Kerk in Actie genoemd, worden de gezamenlijke activiteiten van onze kerk, de Hervormde Kapel Gemeente en de Gereformeerde Kerk georganiseerd.

terug
 
 
 
 

Dienst met ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem, 2e Advent
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerstrondje
datum en tijdstip 10-12-2023 om 11.00 uur
meer details

Sing-In, m.m.v. koren van “Wijker Kunst”, de Wijk
datum en tijdstip 10-12-2023 om 19.00 uur
meer details

Vergadering Diaconie
datum en tijdstip 12-12-2023 om 19.30 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.