Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Classis Groningen Drenthe Classis Groningen Drenthe
Classis Groningen Drenthe PKN

Zie hier ook de nieuwsbrieven onder het kopje Nieuws
 
Aanbod Protestantse kerk in Nederland

Aanbod Protestantse kerk in Nederland

Informatie over  cursussen

 

 
Protestantse Kerk Nederland (PKN) en Classis Groningen - Drenthe

Protestantse Kerk Nederland (PKN) en Classis Groningen - Drenthe

Protestantse Kerk Nederland
De Protestantse Kerk Nederland is op 1 mei 2004 ontstaan uit een vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Het kerkverband telt ongeveer 2,3 miljoen leden en ruim 1800 gemeenten.

Ook de Hervormde Gemeente te Ruinerwold "vaart" onder de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland die met het logo wil uitdragen waar ze voor staat.

De Protestantse Kerk in Nederland is volgens de Kerkorde zo georganiseerd dat de leiding is toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen.

Deze vergaderingen zijn:

  • in de gemeente: de Kerkenraadvergadering
  • in de regio: de classicale vergadering;                                                            onze Gemeente is aangesloten bij de Classis Groningen - Drenthe
  • in Nederland: de Gynerale Synode
Begin 2018 is de structuur veranderd. 
lees meer »
 
9-11-2017 een na laatste vergadering Classis Meppel in onze kerk 9-11-2017 een na laatste vergadering Classis Meppel in onze kerk
voor een verslag 
lees meer »
 
Kerk in 2025, de eerste voorstellen liggen te vaststelling voor

de verdere stappen
Kerk in 2025, de eerste voorstellen liggen te vaststelling voor
Vanaf 2015 wordt er binnen de Protestantse Kerken Nederland (PKN) gediscussieerd over de toekomst van de kerk. De bevindingen van de discussies in het land zijn samengebracht in het rapport "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg". Dit was het uitgangspunt voor verdere uitwerking wat in 2016 resulteerde in het rapport Kerk 2025: een stap verder. Inmiddels ligt er een eerste rapport met voorstellen tot tekstwijzigingen in de kerkorde

Actuele zaken kunt u hier volgen.

De bevindingen van de classes moeten voor 1 mei 2017 aan de Generale Synode worden doorgegeven. Het is de bedoeling dat de definitieve vaststelling in september 2017 door de Generale Synode gebeurt zodat deel 1 per 1 januari 2018 in werking kan treden.
lees meer »
 
Over onze gemeente en de Protestantse Kerk in Nederland Over onze gemeente en de Protestantse Kerk in Nederland

Samen de Protestantse Kerk in Nederland. Daar is een tijd van ruim 40 jaar aan voorafgegaan. Al in 1961 (met Pinksteren, een nieuwe Geest!) werd er voor het eerst geroepen: “We moeten samen op weg gaan”.

lees meer »
 
Provinciale Raad van Kerken Provinciale Raad van Kerken

Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing. 

Voor informatie kunt u de website raadplegen.

De Provinciale raad van kerken geeft regelmatig een nieuwsbrief uit.

lees meer »
 
PKN campagne met als thema ‘Geloven doe je in de kerk?' PKN campagne met als thema ‘Geloven doe je in de kerk?'
Tijdens de maand van de spiritualiteit (start 13 januari 2017) lanceert de Protestantse Kerk in Nederland een publiekscampagne met als thema ‘Geloven doe je in de kerk?'
met posters met de slogans:

Geloven doe je in de kerk? Nadenken ook.
Geloven doe je in de kerk? Onthaasten ook.
Geloven doe je in de kerk? Verwonderen ook.
Geloven doe je in de kerk? Twijfelen ook.
Geloven doe je in de kerk? Troosten ook.
Geloven doe je in de kerk? Helpen ook.
lees meer »
 
 
 
 

Gezamenlijke dienst met ds. E. van Veen in Ruinerwold
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst in 't Vonder
datum en tijdstip 01-08-2024 om 19.00 uur
meer details

Dienst met ds. B. v.d. Brink-Smit, de Wijk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.